Woningadvocaat

Ons specialisme

Bij het begrip ‘woning’ kunnen verschillende juridische kwesties spelen. Te denken valt aan vragen die men tegenkomt bij de koop en verkoop van een woning. Het verhuren van een woning, dan wel het bouwen of laten bouwen van een woning. Ook over de rechten en plichten van een recreatiewoningeigenaar kunnen juridische vragen bestaan. Op deze website proberen wij u op een duidelijke wijze te informeren over verschillende onderwerpen die met uw (recreatie)woning te maken kunnen hebben. Heeft u een juridische vraag over uw (recreatie)woning? Dan bent u bij ons aan het goede adres.

Koop en verkoop

Aan de koop en verkoop van vastgoed komen veel verschillende rechtshandelingen te pas. Te denken valt bijvoorbeeld aan de onderhandelingen, het bereiken van overeenstemming over de koopprijs en andere voorwaarden en het ondertekenen van het koopcontract. Daarnaast zal de woning nog moeten worden geleverd voordat sprake is van een eigendomsoverdracht. Op deze website komt onder meer aan bod wanneer een koopovereenkomst tot stand komt, wat de rol is van de makelaar en wanneer een verkoper aansprakelijk is voor verborgen gebreken.

Huur

Net als bij koop en verkoop spelen bij de verhuur van woningen verschillende juridische kwesties. In het huurregime van woonruimte geldt een vergaande bescherming voor de huurder. Een verhuurder kan doorgaans niet eenvoudig de huurovereenkomst beëindigen en de huurder “op straat zetten.” Daarentegen is het door nieuwe wetgeving wel makkelijker geworden om een woning tijdelijk te verhuren. Vragen en actuele ontwikkelingen over deze onderwerpen worden op deze website besproken.

AirBnB

Het verhuren via AirBnB is een bekend fenomeen geworden. Maar mag dit wel in alle gevallen? Er kunnen civielrechtelijke en publiekrechtelijke beperkingen zijn voor het verhuren van uw woning via AirBnB.

VvE

Indien uw woning een appartement is, dan hebt u ook te maken met een Vereniging van eigenaars, een splitsingsakte en reglementen. Algemene informatie en nieuwe ontwikkelingen over de Vereniging van eigenaars in de breedste zin van het woord vindt u op deze website.

Overige onderwerpen

Ook zonder het verkopen of verhuren van uw woning kunt u als woningeigenaar met juridische vraagstukken worden geconfronteerd. Zo wenst u wellicht een aanbouw te realiseren aan uw woning en u vraagt zich af of u een vergunning nodig hebt of niet. U kunt ook hinder ervaren door uw buren. Wat u kunt doen leest u op deze website.

LiebregtsLeistra

Waar kunnen we u mee helpen?

Contact
LiebregtsLeistra