Gedogen permanente bewoning recreatiewoningen

Gedogen permanente bewoning recreatiewoning

Permanent bewonen van recreatiewoningen is vaak niet toegestaan. Gemeenten kunnen permanente bewoning van recreatiewoningen wel mogelijk maken door het afgeven van een persoonsgebonden gedoogbeschikking. Wat houdt gedogen in? En hoe gaat gedogen van permanente bewoning van recreatiewoningen in zijn werk? In dit artikel leg ik dit uit. Gedoogbeleid permanente bewoning recreatiewoningen Handhaving ten aanzien van…